Јавна набавка број 404-08/18-VII

Набавка добара – електричне енергије за 2018. годинз, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

 

Print Friendly, PDF & Email