25.04.2018.

Јавна набавка број 404-10/18-VII

Набавка услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Краљева за 2017. годину, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦ Одлука о додели уговора

Print Friendly, PDF & Email