16.05.2018.

Јавна набавка број 404-11/18-VII

Пројектна документација за одвођење атмосферских вода из планираних пословних зона на локацији Јарчујак и Ратарско имање

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email