Јавна набавка број 404-13/18-VII

Одржавање јавног осветљења – замена сијалица, поправка или замена арматура

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email