24.05.2018.

Јавна набавка број 404-14/18-VII

Техничка документација за уређење блоковске површине између улица Oмладинске и Цара Лазара

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email