04.05.2018.

Јавна набавка број 404-15/18-VII

Hабавка услугe систематске дератизације на територији града Краљева за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

 

♦ Питања и одговор

♦ Одлука о додели уговора

Print Friendly, PDF & Email