23.05.2018.

Јавна набавка број 404-16/18-VII

Техничка документација зе део саобраћајнице на траси  будуће северне обилазнице од градске депоније до  улице Алимпија Јанковића у Грдици

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email