Јавна набавка број 404-17/18-VII

Одржавање стубова јавног осветљења – замена оштећених и фарбање постојећих стубова јавног осветљења

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email