Јавна набавка број 404-18/18-VII

Завршетак радова на изградњи дечијег вртића на Берановцу са уређењем терена и изградњом спољшњих инсталација

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email