14.06.2018.

Јавна набавка број 404-19/18-VII

 Изградња пешачке стазе дуж бедема од Хале спортова до ушћа реке Рибнице у Ибар

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email