14.06.2018.

Javna nabavka broj 404-19/18-VII

 Izgradnja pešačke staze duž bedema od Hale sportova do ušća reke Ribnice u Ibar

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija