24.05.2018 – 25.06.2018.

Јавна набавка број 404-24/18-VII

Наставак изградње фекалне канализације у Адранима – дуж државног пута IA22 и локалног пута Л1005

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email