14.06.2018.

Јавна набавка број 404-26/18-VII

Чишћење дела пословног простора зграде Градске управе града Краљева за 2018. годину.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email