15.06.2018.

 Јавна набавка број 404-27/18-VII

Набавка добара бензина, дизел горива и плина (тнг) за службена возила Градске управе града Краљева за 2018. годину.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email