Јавна набавка број 404-3/18-VII

Набавка услуге сервисирања електронске и фотографске опреме и пуњење тонера-кетриџа, по партијама за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email