Јавна набавка број 404-30/18-VII

Набавка услуге израде идејног пројекта санације и реконструкције постојеће несанитарне депоније-сметлишта у Краљеву кроз време, за потребе Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email