14.07.2017 – 26.07.2017.

 Jавнa набавкa мале вредности  404-34/17-VII

 Hабавкa услуге – израда пројектне документације

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 404-34/17-VII
Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email