13.06.2018 – 21.06.2018.

Javna nabavka male vrednosti, JN broj 404-28/18-VII

Nabavka usluge osiguranja zaposlenih i imovine za 2018. godinu, po partijama.

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija