28.Октобар 2016.

 Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-33/16-IX
Hабавка добара униформи-обуће за Комуналну полицију и јединицу Цивилне заштите Градске управе града Краљева.
ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email