28.Новембар 2016.

Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-34/16-IX
Hабавка радова на доградњи лифта на згради Градске управе града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

Print Friendly, PDF & Email