13.08.2018.

Јавна набавка мале вредности ЈН број 404-38/18-VII

Јавна набавка радова у отвореном поступку. бр.1.3.6 – Хитне интервенције на заштити и уређивању водотока II реда

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email