27.07.2018- 06.08.2018.

Јавна набавка радова ЈН број 404-41/18-VII

Технички преглед изграђене и реконструисане мреже и објеката водовода ифекалне канализације у зони надлежности ЈКП ВОДОВОДА донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email