17.08.2018- 24.08.2018.

Јавна набавка радова ЈН број 404-43/18-VII

Набавка израде школских сајтова и пропратних електронских садржаја за потребе основног образовања

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

 
Print Friendly, PDF & Email