26.01.2018-05.02.2018.

Јавна набавке број 404-01/18-VII

Набавка услуге штампања Службеног листа града Краљева за 2018. годину за потребе Скупштине града Краљева као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email