до 05.11.2014.

Јавну набавку радова у отвореном поступку – радови на санацији оштећења од земљотреса на стамбеним објектима колективног становања

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

 Измене и допуне конкурсне документације

Питања и одговори у вези конкурсне документације

Print Friendly, PDF & Email