20.09.2017 – 28.09.2017.

Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-47/17-VII

Hабавка услуге сервисирања рачунарске, електронске и фотографске опреме и пуњење кетриџа, по партијама, за потребе Градске управе града Краљева, као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦  Одлука о обустави поступка за партију 1
♦  Одлука о додели уговора
♦  Обавештење о закљученом уговору
♦  Обавештење о обустави поступка за партију 1

Print Friendly, PDF & Email