19.12.2017 – 27.12.2017.

Јавна набавка у другој фаза квалификационог поступка, ЈН број 404-70/17-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу
и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката
и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email