18.05.2015.

Отворени поступак јавне набавке:
Набавка добара – канцеларијског материјала по партијама, за потребе Градске управе града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Print Friendly, PDF & Email