15.07.2016.

Jавнa набавкa мале вредности број 404-23/16-IX:
Набавка бензина, дизел горива и плина за 2016. годину за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Print Friendly, PDF & Email