02.12.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара – набавка брзинских дисплејева са носачима, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева – поновљени поступак

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email