02.06.2017.

ЈНМВ – набавка добара – бензина, дизел горива и плина(ТНГ) за 2017. годину за потребе Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦Питања и одговор
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email