01.04.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара – једног путничког аутомобила, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Питања и одговори у вези конкурсне документације
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email