09.10.2015.

Jавнa набавкa мале вредности:
Набавка добара – једног путничког возила средње класе, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА
ОБАВЕШТЕЊЕ

Print Friendly, PDF & Email