27.05.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара – једног скутера за потребе Одељења Комуналне полиције Градске управе града Краљева
Pок je 27.05.2015. године

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email