до 31.03.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара – мотоцикла и скутера за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева по партијама и то: Партија 1- набавка једног мотоцикла за саобраћајну полицију и Партија 2-набавка једног скутера за комуналну полицију.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email