31.07.2015.

Јавна набавка мале вредности:
Набавка добара – набавка и уградња две аутоматске рампе, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email