10.06.2016.

Отворени поступак јавне набавке:
Набавка добара – набавка канцеларијског материјала по партијама.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email