17.07.2015

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара – набавка рачунарске опреме, за потребе Градске управе града Краљева и Фонда за саобраћај- поновљени поступак

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Измена и допуна Конкурсне документације

Print Friendly, PDF & Email