14.04.2016.

Jавнa набавкa мале вредности:
Набавка добара – набавка средстава репрезентације за чајну кухињу, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email