07.08.2015.

Јавна набавка мале вредности:
Набавка добара – основне униформе (одеће и обуће) за потребе Одељења комуналне полиције Градске управе града Краљева по партијама.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email