18.01.2016.

Отворени поступак јавне набавке :
Набавка добара – пластичних канти за смеће од 120 литара, за потребе Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Измена конкурсне документације
Питања и одговори у вези конкурсне документације
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email