09.06.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара – рачунарске опреме и штампаша по партијама за потребе Градске управе града Краљева и фонда з саобраћај.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email