16.03.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара – рачунарске опреме по партијама, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email