до 20.04.2015.

Отворени поступак јавне набавке:
Набавка добара – снабдевање електричном енергијом за 2015. годину, за потребе Градске управе града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email