27.10.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара – набавка и уградња брзинских дисплејева (6 комада), за потребе  Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ

Print Friendly, PDF & Email