13.07.2017 – 21.07.2017

Jавнa набавкa мале вредности

 Hабавка добара–набавка једног путничког аутомобила, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email