24.08.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка набавка услуга – ревизија ЛЕАПА града Краљева од 2005 до 2015 године, за израдом локалног програма заштитеживотне средине Града Краљева за период 2016-2025 године

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email