06.07.2015.

Квалификовани поступак јавне набавке:
Набавка радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева – прва фаза

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email