26.10.2017 – 24.11.2017.

Јавне набавке број 404-56/17-VII

Набавка радова на изградњи деснообалног
насипа у Жичком пољу поред реке Ибар

Јавни позив                                                       Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email