26.08.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка радова – на изградњи школског полигона за саобраћајно образовање и васпитање деце на простору дворишта ОШ ”Вук Караџић” у Рибници-Краљево, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email